English Español
צרו קשר
חדשות ואירועים
הודעות
 • מזל טוב ליוסי לארי על הולדת הבת
 • מזל טוב לאוריאל דוד ורעייתו (מחזור לט) לרגל הולדת הבן
 • מזל טוב לראש הישיבה ורעייתו לרגל הולדת הנכד בן לאליעזר
 • מזל טוב למנהל המטבח צביקה יונגריס על נישואי הבת
 • מזל טוב למקבלי הסמיכה לרבנות שכונה: הרב אריל וידר, הרב אלישע כרמל, הרב יוסי וייסברג, הרב נעם לייקח, הרב אליהו כהן, הרב מיכאל הילוליאן והרב אלחנן בראון
 • מזל טוב לבוגר הישיבה הרב עמנואל נהון לרגל קבלת הסמיכה לדיינות ולרב אלון אלהרר לרגל קבלת הסמיכה לרבנות עיר
 • מזל טוב ליוסי וחני וייסברג (מחזור מ') לרגל הולדת הבן
 • מזל טוב לאשר כהן ורעייתו (מחזור ל"ב) על הולדת הבן
 • מזל טוב לנתנאל ומרים פרארי על הולדת הבן יואל
 • מזל טוב לבוגר הישיבה אליהו עקיבא ורעייתו לרגל הולדת הבן
 • מזל טוב למו"ר הרב אביגדר נבנצל לרגל חתונתו
 • מזל טוב לרב ישראל וציפי וינשטוק לרגל הולדת הנכד
לצפייה בכל ההודעות
שאל את הרב
» כוס הפלא
מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
» שינוי משמעות במילה "ויקרא"
מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
» היזק שנעשה ע"י מובילי דירה
הרב ניר אביב - דיני ממונות, נישואין ומצוות שונות
ישיבת הכותל
מענייני דיומא שיעורים חדשים
פרשת השבוע