English Español
צרו קשר
חדשות ואירועים
הודעות
 • מזל טוב לניר קורנפלד (שיעור ד') לרגל אירוסיו עם שובל עובדיה
 • מזל טוב לרב אהרון מורה ורעייתו לרגל הולדת הנכדה
 • מזל טוב לחננאל זגורי לרגל אירוסיו
 • מזל טוב לנעם אלטמן (ש"ד) לרגל אירוסיו עם הודיה גולדרייך
 • תנחומים לרב אלי מאיר(מחזור ב) ובני משפחתו על פטירת בנו בניה אהרון. השבעה במבוא חורון, הלויה התקיימה ביום א בלילה
 • מזל טוב לדביר ואמונה לוי (שיעור ה') על הולדת בתם הבכורה
 • תנחומים לאלעזר רוזנברג על פטירת אמו
 • מזל טוב לשילה אודסר ורעייתו על הולדת בתם הבכורה
 • מזל טוב לדניאל זבולוני ורעייתו על הולדת בתם הבכורה
 • מזל טוב לשי וחרות קלמן על הולדת הבן
 • מזל טוב לנתנאל ושירה פרידמן (כולל) לרגל הולדת הבת. ומזל טוב לראש הישיבה ורעייתו על הולדת הנכדה
 • מזל טוב לאייל וטובי פרידמן (מחזור מ') לרגל הולדת הבת
 • מזל טוב ליוסף כהן צמח ורעייתו (לט) להולדת הבן
 • מזל טוב לליאור שמח (מחזור מ') לרגל אירוסיו עם אריאלה!
 • מזל טוב לצבי ותמר קרל (מחזור מ"ה) לרגל הולדת הבן
 • מזל טוב לברוך לרנר ורעייתו (כולל) על הולדת הבן
לצפייה בכל ההודעות
שאל את הרב
» מצה מקמח מצה שמורה
מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
» שתי שאלות הנובעות מדברי הרב נבנצל בספריו
מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
» ענידת טבעת נישואין
ראש הישיבה, הרב ברוך וידר
שנת היובל לישיבת הכותל
מענייני דיומא שיעורים חדשים
פרשת השבוע