English Español
צרו קשר

שאל את הרב

סבון כלים ללא הכשר

שאלה:

האם יש ענין שיהיה הכשר על סבון כלים?
מי שמקפיד על הכשר מהודר באוכל צריך גם להקפיד על הכשר כזה בסבון כלים?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אכן כן. נוהגים להצריך כשרות גם על סבון כלים.

להדפסת התשובהPrint