English Español
צרו קשר

שאל את הרב

נט"י ע"ג כלים לצורך נקיונם

שאלה:

כאשר בשבת ישנם כלים בכיור ואדם לא שוטף אותם משום הכנה משבת לחול. 

האם מותר לו ליטול ידים לסעודה דוקא ע"ג כלים אלו כדי שהלכלוך ירד מהם, כיון שאינו עושה כאן פעולה מיוחדת בשביל זה דהרי בכל מקרה הוא היה נוטל את ידיו, או שבכל מקרה נחשב דבר זה להכנה משבת לחול?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

בשבת, אין לשפוך מים על כלים בכדי שירד מהם הלכלוך. אך מותר ליתן בכדי מים בכדי למנוע מהלכלוך להידבק בהם.

להדפסת התשובהPrint