English Español
צרו קשר

שאל את הרב

כיצד לנהוג במאכלים שאיני אוכלם

שאלה:

שלום לכבוד הרב!
לעיתים מגיעים אלי מאכלים שאיני נוהג לאכול: מוצרים שיש בהם ג'לטין, אבקת חלב עכו"ם או מוצרים שאינם בכשרות מהודרת (בשר, עוף וכדו').
כיצד יש לנהוג במאכלים? האם נכון לתיתם לחברי שנוהג לאוכלם? או שמא לתת לילדים קטנים? לתת לנוכרי? או שמא ליתנם לכלב וכדו'?
תודה רבה!


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אכן אפשר לתת מאכלים שאינך נוהג לאוכלם לאחר שאינו מקפיד על כך - ובלבד שהמאכלים יהיו כשרים!

כמו כן, אין מעלה ליתן מאכלים אלו לכלב אך גם אין בכך "בל תשחית".

להדפסת התשובהPrint