English Español
צרו קשר

שאל את הרב

השקעה של 'חסכון לכל ילד' במסלול עם סיכון גבוה הלכתי

שאלה:

שלום הרב,
כתבת באחד מהתשובות שבדרך כלל מסלולי ההשקעה בסיכון גבוה, אינם פועלים על פי ההלכה. למרות שהפיתוי גבוה עקב רווחים גבוהים, ברור שצריך לבחור במסלול הלכתי.
אני יודעת שבאינטרגמל כל המסלולים כשרים ויש להם מסלול עם סיכון גבוה.
א"כ אז יש מסלול הלכה בסיכון מוגבר. לא?
הרב יודע משהו על מסלול זה?


התשובה:

המשיב: הרב ניר אביב - דיני ממונות, נישואין ומצוות שונות

את צודקת, נכנסתי לאתר של מכון כתר וראיתי שהכניסו לרשימה המפוקחת ע"י בד"ץ העדה החרדית גם את המסלולים הבאים:

1. אינטרגמל חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני (9414)

2. אינטרגמל חיסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר (9420)

3. אינטרגמל חיסכון לילד מסלול הלכה (9113)

ההבדל שבין מסלול ההלכה (3) של אינטרגמל, לבין המסלולים האחרים (1-2) של אינטרגמל שגם הם בהכשר, הוא שבמסלול ההלכה קיימת התחייבות של אינטרגמל שלא לשנות את הרכב הנכסים אלא רק באישור הלכתי. במסלולים הכשרים האחרים הם רשאים לשנות את הרכב ההשקעות גם בלא אישור הלכתי, אלא שאם יעשו כן הם מתחייבים להודיע על כך מראש לבד"ץ.

בכל שאלה ניתן לפנות ל:

 ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים שע״י בד״ץ העדה החרדית י-ם בניני זופניק רח׳ שטראוס 26 א׳ , ירושלים טל. 02-6700202 פקס. 02- 6233892

הערה: צריך לדעת שישנם ועדי פיקוח הלכתיים שונים, ויש הבדלים ביניהם. למשל, בד"ץ העדה החרדית מתיר השקעה בתעודות סל. אולם, ועד ההלכה להשקעות וקרנות שעל יד דייני בית הדין של הרב ואזנר והרב קרליץ שליט"א חולקים על הבד"ץ בעניין השקעה בתעודות סל. ולדעתם, השקעה בתעודות סל אסורה. 

עיון נוסף: מאמרו של הרב אישון באתר כתר: "השקעות כשרות. מהן?".  https://www.keter.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/1071/%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_-_%D7%9E%D7%94%D7%9F

להדפסת התשובהPrint