English Español
צרו קשר

שאל את הרב

הפטרה בשבת מתוך תנך

שאלה:

אני מעוניין להתפלל יוצרות בד' פרשיות ובשבת הגדול. בבית הכנסת החסידי שבמקום מגורי אכן מתפללים יוצרות אך הם נוהגים לקרוא את ההפטרה מחומש ולא מנביא שלם או תנ"ך, ובדאי שלא מהקלף. האם עדיף לוותר על אמירת היוצרות על מנת להתפלל במקום שבו קוראים הפטרה מתנ"ך?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

עדיף להתפלל במקום שיש נביא על קלף ולומר את היוצרות ביחידות.

להדפסת התשובהPrint