English Español
צרו קשר

שאל את הרב

הזמנת אורחים שאינם צנועים

שאלה:

שלום לרב!
משפחה ממכרינו ביקשה להתארח אצלנו בשבת. האשה אינה מכסה את ראשה.
א.האם אפשר להזמינם אף שבלתי נמנע יהיה שאראה את האשה?
ב.אם יש לחוש לכך שילדינו הקטנים יראו מראות לא צנועים?
בתודה ובברכה


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אפשר להזמין אך יש להשתדל ולמעט בהבטה. והוא הדין לגבי ילדים - יש לצמצם את החשיפה עד כמה שניתן.

להדפסת התשובהPrint