English Español
צרו קשר

שאל את הרב

נפילת אפיים מחוץ לירושלים

שאלה:

אני מורה בתלמוד תורה. התלמידים מתפללים בכיתה, בה הם לומדים גם מקצועות קודש וגם מקצועות חול.
האם אפשר ליפול בנפילת אפיים במנחה?
תודה רבה הרב!


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אין הבדל בין תפילת מנחה לתפילת שחרית לעניין הלכות נפילת אפיים. במקום שאין ספר תורה לא נופלים אפיים - פרט לירושלים העתיקה.

להדפסת התשובהPrint