English Español
צרו קשר

שאל את הרב

השגה של הקב"ה

שאלה:

מורנו הרב שלום וכט"ס.
מכיוון שהקב"ה לא ישיגוהו משיגי הגוף. הרי שהתפיסה שלנו אותו היא סובייקטיבית. כיצד ניתן להגיע להשגה אובייקטיבית במציאות השי"ת?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

לא ניתן להשיג את הקב"ה כלל.

להדפסת התשובהPrint