English Español
צרו קשר

שאל את הרב

הכנה משבת למוצאי שבת

שאלה:

האם מותר להכניס בקבוק שתיה למקפיא ביום שבת לצורך שתייה של האורחים במוצאי שבת?
האם התשובה אותו דבר לגבי בשר קפוא, האם מותר להוציא בשר מהמקפיא בשבת לצורך בישולו במוצאי שבת.
תודה


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אסור להכין משבת למוצאי שבת.

להדפסת התשובהPrint