English Español
צרו קשר

שאל את הרב

דין תענית בתשעה אב לאשה מניקה

שאלה:

שלום,
התינוקת שלנו בת חצי שנה והיא ניזונת אך ורק באמצעות הנקה. האם אשתי צריכה לצום כרגיל בתשעה אב?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אשה מינקת צריכה לצום, ועליה להתחיל לשתות לשיעורין מעת שחוששת שאם לא תשתה לשיעורין חלבה יתייבש ותפגע תזונת תינוקה. אולם, אם אף פרק זמן קצר בתענית עלול להשפיע על חלבה, עליה לשתות לשיעורין מתחילת הצום.

להדפסת התשובהPrint