English Español
צרו קשר

שאל את הרב

דיני אבל

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
אני שולח כמה שאלות בשם אבא שלי שיושב שבעה על אביו (סבא שלי):

א. האם אבל אומר קורבנות לפני התפילה?
ב. האם לאבל מותר להניח תפילין של רבינו תם בצנעה?
ג. האם אבל שנוהג לפי עדות אשכנז שרגיל להתפלל ותיקין במניין ספרדי ולא יכול לעלות שם חזן צריך להתפלל במניין אשכנזי ששם אין ותיקין אך שם יוכל לעלות חזן או להמשיך להתפלל ותיקין?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב, 

א. אבל תוך כדי שבעה אומר מתוך "קורבנות" רק את "פרשת התמיד".

ב. אפשר להניח תפילין ר"ת בצנעה.

ג. עדיף להתפלל ותיקין.

בשורות טובות.

להדפסת התשובהPrint