English Español
צרו קשר

שאל את הרב

שתי שאלות הנובעות מדברי הרב נבנצל בספריו

שאלה:

שלום רב, שתי שאלות מתוך סדרת הספרים של הרב על פרשת השבוע:
1. השאלה הראשונה נוגעת לרעיון מספר בראשית על אברהם אבינו ועל המניעים שלו לעשות חסד מתוך רצון להשלים את עצמו. רציתי לשאול האם ניתן להסיק מכך שהיהדות היא לא אלטרואיסטית, ומי שעושה חסד רק מתוך רצון לתת לזולת בעצם לא נבנה בצורה נכונה?
2. בשיחה מספר שמות יש את הדעה של רבי די-מודינה והרמב"ם והסבר האם הקב"ה מצווה אותנו להאמין בו מעבר לגבולות המציאות או לא. אני נתקלתי בכל מיני ת"ח שרצו להוכיח מהרמב"ם במורה נבוכים ומהרשב"א בתשובות, שהקב"ה כפוף לחוקי הלוגיקה, והוא לא יכול לעשות שאחד ועוד אחד יהיה שלוש (למשל). קצת קשה לי לקבל את זה ורציתי לשאול האם באמת התכוונו לכך הרמב"ם והרשב"א או שיש אפשרות אחרת להסביר את דבריהם? תודה רבה


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

1. איני חושב כך.

2. הקב"ה ברא עולם עם כללים מוגדרים בכוונת מכוון. אם היה רוצה שיהיו כללים אחרים בעולם היה בורא את העולם בכללים אחרים.

להדפסת התשובהPrint