English Español
צרו קשר

שאל את הרב

משחקים בג'ולות בשבת -

שאלה:

שלום וברכה,
הבן שלי (בן 8) רוצה לפעמים לשחק בגולות בשבת, על רצפה (לא על חול). כשהוא משחק עם חבר, מי שמנצח, זוכה בגולות. כך שבעצם יש כאן העברת בעלות בשבת. רציתי לדעת האם זה אסור בשבת, כי זה דומה למקח וממכר, או שיש מקום להתיר זאת לילד.
תודה, מעיין.


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

כדאי להחמיר בזה.

להדפסת התשובהPrint