English Español
צרו קשר

שאל את הרב

חיתוך חבל הטבור ע"י הבעל

שאלה:

שלום הרב,
שאלה שהועברה ממיילדת. האם מותר לבעל לחתוך את חבל הטבור לאחר הלידה, או שהדבר שנחשב מחובר לאישה והוי נגיעה?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

מחובר לאשה הוי כנגיעה.

להדפסת התשובהPrint