English Español
צרו קשר

שאל את הרב

שינוי משמעות במילה "ויקרא"

שאלה:

האם אדם שקורא בתורה בהברה אשכנזית שקרא את המילה "ויקרא" בפת"ח בר' ולא בקמ"ץ נחשב לשינוי משמעות שכן המילה "ויקרע" מנוקדת בפתח, והוא איננו מבדיל בין א' לע' או שמא אין זה נקרא שינוי משמעות?
אם כן, האם יש להחזיר על כך גם אחר הברכות?


התשובה:

המשיב: מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א

שלום רב,

אכן כדאי להחזיר על שינוי משמעות זה.

להדפסת התשובהPrint