English Español
צרו קשר

שאל את הרב

הכשרת מטחנה

שאלה:

יש לנו מטחנה חשמלית קטנה לטחינת תבלינים במשך השנה , שוטפים אותו רגיל עם יתר הכלים.
על מנת להשתמש בפסח - האם דיי בשטיפה או צריך טבילה?
אנחנו אשכנזים -


התשובה:

המשיב: רבני הישיבה

שלום וברכה,

בהנחה שמדובר במטחנה שלא טוחנים בה אחד מחמשת מיני דגן, אך פעמים שבתבלינים מתערבב גם גרגירים מחמשת מיני דגן (אך לא בהכרח מוחמצים) והטחינה נעשית ביבש. בנוסף, כתבת שאתם שוטפים את חלקי המטחנה יחד עם כלי חמץ. זו הערה חשובה ביותר. 

ראשית יש לשטוף ולנקות היטב היטב(!) את כל חלקי המטחנה. אם לא ניתן לעשות זאת, אין להשתמש במטחנה זו לפסח. אם יש חשש סביר שנטחן משהו מוחמץ (מלשון חמץ) כגון גרעין חיטה שבא במגע עם מים, יש להכשיר את מה שבא במגע עם האוכל לכתחילה בליבון קל. אם זה קשה או לא אפשרי, מספיק בהגעלה. זאת ועוד, אם כאשר הונחו חלקי המטחנה בכיור עם כלי חמץ ויש חשש שנשפך עליהם מים רותחים מעבר ליד סולדת (מהברז, ממיחם וכד'), יש להגעיל את הכלים הללו. אם אין חשש שהחלקים באו במגע עם מים רותחים וחמץ וכן אין חשש שנטחן חמץ כלשהו, די בניקוי יסודי כאמור. ויש מחמירים בכל זאת להגעיל לפסח.

פסח כשר, שמח ובריא!

להדפסת התשובהPrint