English Español
צרו קשר

 

הודעות לבוגרים

תודה 👏 תודה 👏 תודה 👏
בזכותכם נוכל להתחיל בחידוש, גיוון ושיפוץ אוצר הספרים הישיבתי ואוצר הספרים של בני חו"ל, ולהקים מערכות מידע מתקדמות שיאפשרו לאלפי תלמידים מהארץ ומהעולם לימוד מעמיק ומקיף וחיבור למקורות ולתורת ירושלים. 
🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
תודה 👈 https://cmatch.me/Yeshivat-Hakotel

 


בית הישיבה רואה חשיבות רבה בטיפוח הקשר עם בוגרי הישיבה. מתוך כך מפיצה הישיבה את עלון הבוגרים "אחר כתלנו", המוצג באתר באגף זה ומופץ באמצעות הדואר האלקטרוני.  כמו"כ, מתקיימים שיעורים שונים ברחבי הארץ לבוגרי הישיבה אותם מוסרים רבני הישיבה.

מידי שבועיים מתפרסם העלון השבועי המיועד לבוגרי הישיבה.