English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

כסלו תשפ

יעקב אבינו וממשלת אחדות - אורות מהכותל לפרשת ויצא מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר שליט"א

קיראו עוד

"ושני לאומים ממעיך יפרדו" - אורות מהכותל לפרשת תולדות מפי מו"ר ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר שליט"א

קיראו עוד

מפירות בית מדרשנו - עלון תורני חודשי - חשון - כסלו, גיליון 32

לצפיה מיטבית והדפסה  -  לחץ ...

קיראו עוד

עבודה רוחנית עושים במקום הכי רוחני

קיראו עוד

חשוון תשפ

סיור מודרך באוצר הספרים לחלק מתלמידי שיעור א'

קיראו עוד

סיום שב שמעתתא

קיראו עוד

אורות מהכותל לפרשת חיי שרה מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א - מידות טובות, יסוד האומה

קיראו עוד

השבוע התקיים כינוס ישיבתי עם נהלים לקראת החורף

קיראו עוד

עלון ישיבת הכותל - מרחשוון - וירא - גיליון 159

לצפייה מיטבית ולהדפסה הקש כאן! גליון ...

קיראו עוד

אורות מהכותל לפרשת וירא מפי מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

קיראו עוד

שיעור הכנה לצבא לבני שנה ב' ממכינת ידידיה ומשלוחתה מכינת אורות שע"י ישיבת הכותל שבאו ליום לימוד בישיבה

בס"ד השבוע התקיים בישיבה שיעור הכנה לצבא למכינות שע"י הישיבה, כמו כן השבוע הגיע רה"י הרב ברוך וידר לביקור ולימוד במכינת ידידיה.        

קיראו עוד

מפגש סיכום המסע לפולין של בני חו"ל בביתו של מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

בס"ד השבוע התקיים מפגש סיכום של המסע לפולין של בני חו"ל בביתו של מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א, מה לקחנו משם ליום יום, איך לוקחים את העוצמות שהרגשנו שם לכל השנה.

קיראו עוד

מסיבת עליה

קיראו עוד

מזל טוב לחיילנו משיעורים ג-ד על סיום מסע הכומתה וקבלת הכומתה הירוקה

קיראו עוד

חנוכת מכינת ידידיה במתחמה החדש בבית שמש

כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים תמונות מחנוכת המתחם החדש של מכינת ידידיה שע"י ישיבת הכותל שנחנך היום בעיר בית שמש. מכינת ידידיה שהוקמה לפני כ-8 שנים ע"י בוגרי ישיבת הכותל ...

קיראו עוד

תשרי תשפ

ברוך דיין האמת. בית הישיבה, הרבנים, התלמידים וצוות העובדים משתתפים בצערה של משפחתו של הרב גדי שלוין הי"ו. על פטירת אביו- ר' אברהם שלוין ז"ל הלוויה תצא היום, יום שני ח' בתשרי תש"פ בשעה 19:00 בבית ההלוויות הספרדי בגבעת שאול (ימינה אחרי המחסום), בית ישיבת ה

קיראו עוד

סדרי יוה"כ תש"פ

לצפיה מיטבית והדפסה - לחץ כאן

קיראו עוד

מפירות בית מדרשנו - עלון תורני חודשי - תשרי, גיליון 31

לצפיה מיטבית והדפסה  -  לחץ ...

קיראו עוד

פדיון כפרות לישיבת הכותל

תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה. לתרומה לחצו ...

קיראו עוד

זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, והשב שבות אהלי יעקב, והושיענו למען שמך. ישיבת הכותל במערת המכפלה שבחברון, צום גדליה תש"פ

       

קיראו עוד

שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה מבית ישיבת הכותל🍎🍎🍎🍎🍯🍯🍯🍯

לבוגרי הישיבה, הורי הישיבה, ידידי הישיבה וכל שותפינו ברכת שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה מבית ישיבת ...

קיראו עוד

סדרי ראש השנה תש"פ

לצפיה מיטבית והדפסה - לחץ כאן

קיראו עוד

קראוהו בהיותו קרוב - ערב לימוד והתעוררות הורים ובוגרים - מצ"ב ברכת מו"ר ראש הישיבה לשנה החדשה והזמנה לאירוע

  ערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים- ישיבת הכותל ...

קיראו עוד

קראוהו בהיותו קרוב - ערב לימוד והתעוררות הורים ובוגרים - מצ"ב ברכת מו"ר ראש הישיבה לשנה החדשה והזמנה לאירוע

קיראו עוד