English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

תשרי תשפ

ברוך דיין האמת. בית הישיבה, הרבנים, התלמידים וצוות העובדים משתתפים בצערה של משפחתו של הרב גדי שלוין הי"ו. על פטירת אביו- ר' אברהם שלוין ז"ל הלוויה תצא היום, יום שני ח' בתשרי תש"פ בשעה 19:00 בבית ההלוויות הספרדי בגבעת שאול (ימינה אחרי המחסום), בית ישיבת ה

קיראו עוד

סדרי יוה"כ תש"פ

לצפיה מיטבית והדפסה - לחץ כאן

קיראו עוד

מפירות בית מדרשנו - עלון תורני חודשי - תשרי, גיליון 31

לצפיה מיטבית והדפסה  -  לחץ ...

קיראו עוד

פדיון כפרות לישיבת הכותל

תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה. לתרומה לחצו ...

קיראו עוד

זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, והשב שבות אהלי יעקב, והושיענו למען שמך. ישיבת הכותל במערת המכפלה שבחברון, צום גדליה תש"פ

       

קיראו עוד

שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה מבית ישיבת הכותל🍎🍎🍎🍎🍯🍯🍯🍯

לבוגרי הישיבה, הורי הישיבה, ידידי הישיבה וכל שותפינו ברכת שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה מבית ישיבת ...

קיראו עוד

סדרי ראש השנה תש"פ

לצפיה מיטבית והדפסה - לחץ כאן

קיראו עוד

קראוהו בהיותו קרוב - ערב לימוד והתעוררות הורים ובוגרים - מצ"ב ברכת מו"ר ראש הישיבה לשנה החדשה והזמנה לאירוע

  ערב לימוד והתעוררות לקראת יום הכיפורים- ישיבת הכותל ...

קיראו עוד

קראוהו בהיותו קרוב - ערב לימוד והתעוררות הורים ובוגרים - מצ"ב ברכת מו"ר ראש הישיבה לשנה החדשה והזמנה לאירוע

קיראו עוד