English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סיור ותפילה אצל ישני חברון במערת המכפלה

בס"ד

כמסורתה של הישיבה יצאנו בצום גדליה לסיור ישיבתי בחברון ותפילה אצל אבותינו הקדושים

תלמידי הישיבה, אברכים ורבנים. התחלנו בסיור בבית הדסה בהדרכתו של חברנו יאיר יוסף סעדיה (שיעור ב' - תושב שכונת אברהם בחברון) ומשם למעיין חברון והצטרפות לקבוצת בני חו"ל שהתחילו את הסיור מוקדם יותר. משם עלינו לתצפית מדהימה על כל חברון בתל רומידה.

וכמובן קינחנו והתפללנו אצל ישני חברון במערת המכפלה, בין מנחה לערבית זכינו לשיחה קצרה ומרתקת לקראת יום הכיפורים מפי נעם ארנון, דובר הישוב היהודי בחברון והמוביל של ההתיישבות והתיירות בחברון.