English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

"חייב אדם להקביל פני רבו ברגל"

בס"ד היום (יום רביעי, י"ח תשרי) הגיעו תלמידי השיעורים להקביל פני רבניהם ברגל.. כל שיעור בבית הרב. ולאחר מכן הגענו כולם לסוכתו של ראש הישיבה להתעלות רוחנית בסוכתו. משם המשכנו למשוך רוח הקודש משמחת בית השואבה בישיבה.. בליווי להקת בוגרי הישיבה