English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבתות שיעוריות ברחבי הארץ

בס"ד

בשבת האחרונה, שבת תולדות, יצאו בני הישיבה לשבתות שיעוריות ברחבי הארץ במטרה להגביר את הגיבוש והתרומם יחד

  • שיעור ב' יצאו לשבת בישיבת נווה הרצוג יחד עם הרב אבנר ששר ור' נעם לייקח (משם התמונה המופיעה בראש העמוד), שבת מרוממת ומגבשת באוירה טובה. כדברי אחד הבחורים: "מאוד נהניתי, היתה התעלות יפה ונעימה של כולם. ב"ה זה נתן הרבה כה להמשך הלאה במלוא הכח!", חלק מהשבת הייתה גם בשיתוף של השמיניסטים של ישיבת נווה הרצוג וזה גרם להפריה הדדית.

קבלת שבת יחד עם השמיניסטים בניצוחו של שלמה אדרי (משיעור ב' כמובן), עונג שבת בבירור סוגיות יסוד בתרבות ובחברה שלנו עם שיח מאוד בוגר ומעניין שבמהלךו הצטרף הרב (הדיין) שלומי בנימין (ר"מ של אחת מכיתות י"ב בנווה הרצוג) וביקש לשמוע האם הישיבה תרמה להם ופיתחה אותם? - הוא סיכם שרואים בודאי שעצם לימוד התורה גורם לעדינות נפשית.

לאחר תפילת שחרית וסעודה, חברי השיעור עשו פעילות קצרה לשמיניסטים, ואח"כ יצאו לסיור בניר גלים, שם פגשו את רב הישוב הרב ארנון שעשה סיור ברפת כולל צפיה בחליבה עם הסבר מקיף על נושא חליבה בשבת וחלב עכו"ם.

סעודה שלישית יחד עם תלמידי ישיבת נווה הרצוג, מרומם לראות את השירה בצוותא, הרב אבנר ששר דיבר בפני כולם  על המפגש בין יעקב ועשיו בין עולם הפנים לעולם החוץ.

מציג את WhatsApp Image 2016-12-03 at 20.47.04.jpeg

במוצ"ש מלווה מלכה בביתו של חנן אדרי (שניצח על כל הארגון של השבת), עם שיחה מעניית מפי אביו (הרב מאיר אדרי, רה"י של נווה הרצוג) לקראת חנוכה.

  • שיעור א' יצאו לשבת בצפת יחד עם ראש הישיבה, הרב ברוך וידר, שבת מרוממת במיוחד שאפשר לומר שיצרה חיבור מיוחד ואישי בין בני השיעור לרה"י. טבילה במקווה האר"י בע"ש, עונג שבת ייחודי ומרגש, מפגש בביתו של הרב שמואל אליהו ועוד.

מציג את WhatsApp Image 2016-12-03 at 20.47.16.jpegמציג את IMG-20161202-WA0052.jpgלקינוח, עברו במוצ"ש בקברו של רשב"י לשפוך שיח ותפילה לקראת חזרתם לישיבה.

 

 

 

  • שיעורים ד' וה' יצאו לשבת שיעור בישיבת הר עציון יחד עם הרב יוסף אנסבכר.בעונג שבת היו אצל הרב ישראל רוזן ממכון צומת ושמעו על פיתוחים חדשים וכד'
    ובמהלך השבת שמעו שיעור מפי הרב עמיחי גורדין- על דרכו הייחודית של הרב ליכטנשטיין.