English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יובל לישיבה - ערב הוקרה והצדעה לבוגרי הישיבה וידידיה

להרשמה - לחץ כאן

לבוגרי הישיבה!
 מספר בוגרים העלו הצעה נפלאה לציון חגיגת היובל לישיבה.
סיום ש"ס בבלי ע"י בוגרים ותלמידים באירוע היובל.
אנו בודקים ברצינות אפשרות זו, רצ"ב קישור לטבלת רישום על סדר זרעים ומועד (הסיום עד א' בניסן תשע"ז)
https://goo.gl/qIlgPV
בע"ה נקווה להמשיך בסדרים הנוספים
אנא הקדימו להרשם וידעו את חבריכם.