English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

חג הסמיכה וסיום ש"ס בבלי ע"י בוגרים ותלמידים באירוע היובל - בואו והצטרפו!

לבוגרי הישיבה!

חג סמיכה

במלאות יובל שנים לישיבת הכותל, הישיבה רוצה להוקיר ולחגוג יחד עם עשרות בוגרי הישיבה שהוסמכו לרבנות במהלך השנים באירוע מיוחד בהמשך השנה.
נשמח שכל בוגר שהוסמך לרבנות בתוך ומתוך הישיבה (גם לאחר שנותיו בישיבה) ישלח לנו מייל לכתובת זו. bogrim@hakotel.org.il

סיום ש"ס 

מספר בוגרים העלו הצעה נפלאה לציון חגיגת היובל לישיבה.
סיום ש"ס בבלי ע"י בוגרים ותלמידים באירוע היובל.
רצ"ב קישור לטבלת רישום על סדר זרעים ומועד (הסיום עד א' בניסן תשע"ז)
https://goo.gl/qIlgPV
בע"ה נקווה להמשיך בסדרים הנוספים
אנא הקדימו להרשם וידעו את חבריכם.