English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

נר שלישי של חנוכה - הדלקה בכותל הקטן

בס"ד

והדליקו נרות בחצרות קדשך!
 הדלקת נר שלישי בכותל הקטן!

ישיבת הכותל מקיימת מניין יומי של תפילת מנחה בכותל הקטן- ובנר שלשי של חנוכה זכינו להדליק שם את נרות החנוכה בשמחה גדולה.