English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יום הקדיש הכללי בישיבת הכותל

בס"ד

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.בני הישיבה שמעו את סיפורו האישי של ר' מרדכי זאב פריד יליד הונגריה וניצול מחנה מטהאוזן שנכדו לומד בישיבה. לצפיה בשיחה לחץ כאן

ההרצאה הייתה לע"נ ר' ישראל מאיר הלוי שיינדורף ז"ל ניצול שואה. תרומת משפחת אייזנברג