English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבת ט"ו בשבט בישיבה - הטוב, הטוב, "הטוב כי לא כלו רחמיך.."

L’image contient peut-être : 3 personnes, personnes assises, personnes qui jouent des instruments de musique et guitare

בס"ד

לאחר קבלת שבת מוזיקלית בפטיו החדש ירדה הישיבה ברוב עם לקבלת שבת וערבית אצל הכותל המערבי ב'עזרת ישראל'.

ראש הישיבה, הרב ברוך וידר דיבר שם על דרכיו המופלאות של הקב"ה בהנהגת עולמו, כיצד מתוך מהרסייך קמה לה רחבה נוספת בצמוד לכותל המערבי בכדי לאפשר לעוד מתפללים להתפלל אצל הכותל כשכבר ברוך ה' ברחבה הרגילה כמעט ואין מקום לדריסת רגל נוספת. על הזכות הגדולה שיש לנו בגאולת המקום.

לאחר התפילה עלו כולם לסעודת שבת כלל ישיבתית, מלאה בשירים וריקודים ואוכל טעים.

L’image contient peut-être : table et intérieur

 

אחרי הסעודה הגיע החלק השני - סדר ט"ו בשבט ועונג שבת באולם שערי הלכה. ב"ה אפשר לומר שפירות לא היה חסר, היה ממש בשפע רב מכל המינים והסוגים. שירים בשבחם של ארץ ישראל ופירותיה ומתוכם לשירי הימים הנוראים ותפילה על פירות האילן והאתרוג של השנה הבאה.

 

למחרת בצהרי היום זכינו להרצאה מרתקת מאת יהודה משי זהב יו"ר זק"א