English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ערב לכבודה של תורה לציון יובל שנים של לימודי ההלכה בישיבת הכותל


לבוגרי כולל ההלכה של ישיבת הכותל

הנכם מוזמנים עם רעיותיכם, לערב לכבודה של תורה, לציון יובל שנים של תוכנית לימודי עיון ההלכה לקראת בחינות ההסמכה של הרבנות הראשית לישראל. בהשתתפות מו"ר הרב יעקב הכהן כץ שליט"א, מו"ר הרב אביגדר הלוי נבנצל שליט"א, מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי שליט"א, ובוגרי הכולל לדורותיהם.
הכינוס יתקיים בעז"ה ביום א' ז' באדר בשעה 18.30 בישיבת הכותל
מצ"ב מודעה
 אישור השתתפות במייל
bogrim@hakotel.org.il .
או במשרד הישיבה
 !נשמח מאוד לראותכם
המשך שבוע טוב
בית ישיבת הכותל

תזכורת נוספת לגבי האירוע המרכזי בא' בניסן:
לרכישת כרטיסים לאירוע היובל לחץ כאן