English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ממשיכים עם השבתות בוגרים! והפעם למחזורים ל' ו-ל"א

בס"ד

בשבת האחרונה, פרשת יתרו, התארחו בישיבה בוגרי מחזור ל', ול"א ומשפחותיהם. ב"ה זו הייתה שבת הבוגרים החמישית שהתקיימה השנה.

(ישר כח לאחראי הבוגרים דניאל הרשקו שמנצח על המלאכה)

 

הייתה שבת מעולה, נפלאה ומרוממת. הבוגרים שמחו לשוב לישיבה ולפגוש את כל בני המחזור, רבני הישיבה וראש הישיבה. 

הבוגרים נהנו מאוד והעלו זכרונות.

לאחר קבלת שבת, שיחה של הרב יגר ותפילת ערבית ירדו כולם לחדר האוכל לסעודת ליל שבת יחד עם ראש הישיבה ולאחר מכן עונג שבת עם הרב מורה והרב יגר.

למחרת בבוקר הזריזים השכימו קום לשיעור של מו"ר הרב הדרי שליט"א לפני התפילה על גור אריה למהר"ל.

הבוגרים טעמו ממנהגה של הישיבה ונהנו משיעור קצר של ראש הישיבה לפני קריאת התורה על הלכות שבת.

לאחר התפילה קידוש עם הרב מורה.

אחה"צ עלו לתצפית על גג הישיבה יחד עם הרב טוביה ליפשיץ.

לקינוח, כמובן הייתה סעודה שלישית  עם מחרוזת שירי סעודה שלישית ושיחה מאת ראש הישיבה. 

מציג את 20170218_182417.jpg

מציג את 20170218_182145.jpg