English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ערב להורי המתגייסים

בס"ד

ביום חמישי האחרון, ערב שבת יתרו, קיימה הישיבה ערב להורי המתגייסים משיעור ב' בישיבת הכותל  המתגייסים בגיוס מרץ מיד אחרי פורים הבעל"ט.

הרב טוביה ליפשיץ פתח בסקירה ועדכון להורים על הנעשה בישיבה ועל השלבים השונים בגיוס של בניהם, מהו התהליך שהם הולכים לעבור.

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

לאחר מכן, זכו ההורים לשיעור מפי ר"מ השיעור הרב אבנר ששר ושיחה עם ראש הישיבה הרב ברוך וידר.

משם ירדו כולם לארוחת ערב חגיגית להורים ולתמידים כשבמהלכה הוקרן סרט שהכינו בני השיעור לקראת הגיוס ואחד התלמידים (ידידיה סימקוביץ') עשה סיום מסכת.

לקינוח, המתגייסים קיבלו מהישיבה שי לקראת הגיוס - חמצוואר עם כיתוב 'ישיבת הכותל תמיד בראש' (התיקים בדרך...)