English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בני שיעור ב' יצאו למסע הכנה לקראת גיוסם לצה"ל. בדרך צפוייה להם ריצה, אלונקות והפתעה בסוף! כל הכבוד לצוות הישיבה שמפנק אותם!!

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.