English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בשעה טובה! ספר היובל לישיבת הכותל יצא לדפוס לקראת אירוע היובל בר"ח ניסן בבנייני האומה.

מוזמנים לרכוש כרטיסים ב: www.hakotel.org.il/yovel