English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבת זכור עם הפנים לכלל ישראל - סיקור השבת

בס"ד

כמידי שנה יוצאת הישיבה בשבת זכור לשבת 'כלל ישראל' והשנה יצאה הישיבה להתארח בפתח תקוה בשכונת 'כפר גנים' תלמידי הישיבה, אברכים, רבנים ובני משפחותיהם כ-250 איש.

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.שיעור ד' (בליווי של ר' אלישע כרמל) הרים את השבת בצורה נפלאה ביותר. כח חלוץ שיצא השכם מהישיבה, ארגן את מקומות הלינה, הסעודה והטיש  בערב שבת, כך שכששאר בני הישיבה הגיעו היה הכל מוכן לשבת. תודה נוספת לבוגר הישיבה רונן פרלמוטר תושב פתח תקווה שעזר מאוד בארגון. (מצ"ב הפרסום בעולם קטן) L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes assises, table et intérieur

בכניסת השבת התפזרו בני הישיבה ל-13 בתי כנסת שונים בשכונה, בכל אחד מבתי הכנסת יצרו בני הישיבה אוירה מרוממת ומשמחת (קבלת שבת עם ניגוני קרליבך וריקודים) ורבנים ואברכים מסרו את דרשת ליל שבת בבתי הכנסת.

 

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

לאחר התפילה התכנסו בני הישיבה לסעודת ליל שבת 'יחד כולם ישלשו' אוירה מיוחדת, מרוממת ומגבשת של זמירות שבת ופיוטים יחד עם דברי תורה. L’image contient peut-être : intérieurמיד אחרי הסעודה עברה הישיבה לאולם בית הכנסת 'מוריה' לטיש יחד עם תושבי השכונה. כיבדו אותנו: רב העיר פתח תקוה וראש העיר וממלא מקומו ואישי ציבור נוספים.

ראש הישיבה פתח במהות מצוות זכור, אחריו דיבר ראש העיר וחתם רב העיר במעשה שהשתלשל לסוגיות מרתקות בענייני דיומא ב'פורים תורה'. 

בתפילת שחרית קיימה הישיבה את מחיית עמלק בהידור הראוי בקריאת פרשת זכור בכל המנהגים. לאחר התפילה סעודת שבת עם 'יוממה' מסורתי, דף גמרא שנון והצגות של שיעור ד' על הווי הישיבה. מנוחה, ולאחריה סעודה שלישית ברוב עם עם מחרוזת שירי סעודה שלישית ושיחה של הרב ליפשיץ.

לסיום, תפילת ערבית וקריאת מגילה לבני הפרזים וחזרה עם כוחות מחודשים לקראת חג הפורים בירושלים ביום המחרת.