English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פורים בישיבה!

בס"ד

לאחר שיחת ראש הישיבה,שיחה לפני קריאת המגילה - הסתרת הפנים בתהליך הגאולה המתבטא במגילה - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א (לחץ לצפיה), וקריאת המגילה ירדה הישיבה אל גינת הביתן לבית משתה היין ומשם למסיבה חגיגית בבית המלכות - חדר האוכל.

התמונה של ‏‎Yeshivat Hakotel‎‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

במהלך היום קיימו בני הישיבה את עבודת היום בביקור בחצרות הרבנים - לגימה בבית ראש הישיבה ובבתי הרמי"ם, 'יוממה' ב'אחוזת הלוי' בביתו של הגר"א נבנצל יחד עם הרב סבתו וקינוח לעולים באורות הקודש אצל מו"ר הרב הדרי.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

לאחר מכן התפזרו בני השיעורים למדינה ומדינה ועיר ועיר בבתי הרמי"ם לקיים את מצוות היום - משתה ושמחה. ונאספו לקינוח 'עם המלך במסיבו' בבית ראש הישיבה.

יה"ר שנזכה לקחת את אורות הפורים כתדלוק והארה לכל השנה

התמונה של ‏‎Yeshivat Hakotel‎‏.התמונה של ‏‎Yeshivat Hakotel‎‏.התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.התמונה של ‏‎Yeshivat Hakotel‎‏.