English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הצלחה רבה לכל המתגייסים! - ליווי המתגייסים לבקו"ם

בס"ד

לרגל יום הגיוס של מרבית מבני שיעור ב' היום (רביעי) יצאו ללוותם ראש הישיבה, הרב ברוך וידר, הרב ליפשיץ, הרב ששר והרב ארי הלר יחד עם תלמידים נוספים מהשיעור.

היום התגייסו 13 תלמידים מהישיבה - 2 לצנחנים, 8 לאיסוף קרבי ו-3 לגולני (מבין המתגייסים היום 4 בני חו"ל). בשבוע הבא עתידים להתגייס עוד 5 תלמידים לשריון ו-4 לתפקידים עורפיים.

הישיבה מאחל הצלחה רבה לכל המתגייסים, יה"ר שיקחו איתם את עוצמות הישיבה לצבא ויחזרו שלמים ובריאים לספסלי בית המדרש לאחר שירות מועיל ומשמעותי בצבא קודשנו.