English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ספר היובל לישיבת הכותל - דברי ברכה מהסופר - אלעד ברנד, בוגר הישיבה

בס"ד

Aucun texte alternatif disponible.ישיבת הכותל חוגגת 50 שנה ליסודה. לפני כשנה התבקשתי לכתוב עבורה ספר המכיל פרקי היסטוריה בשילוב תמונות ומסמכים רבים. בספר תיעוד ותיאור איך כמעט באורח פלא הצליחה ישיבת הכותל להיות ממתיישביה הראשונים של הרובע היהודי לאחר מלחמת ששת הימים. כיצד הלכו בחורים בודדים ביוזמת הרב משה צבי נריה ועוד (המפורטים בספר) והתמקמו בבית ספר ירדני נטוש ששכן בפאתי הכותל הדרומי (כיום מרכז דוידסון), משם עברו ל"בתי מחסה" בתוככי הרובע ולאחר שנים, למבנה הקבע הבולט והמרשים בגודלו ומשקיף על הכותל והר הבית. 
בחרתי להעלות לכאן מסמך אחד, המופיע בספר, המספר במילה אחת את כל הסיפור: 
"חזרנו!" 
 חתמו לוחמי הרובע היהודי בתש"ח בעת ביקורם בישיבה ששכנה אז עוד ב"בתי מחסה", אותו מבנה בו שכנה המפקדה ובית החולים הזמני שטיפל בפצועים, אותו מבנה משם יצאו לחתום על כתב הכניעה בלית ברירה ומשום נלקחו לשבי. וכשחזרו לשם למפגש לוחמים בשנה הראשונה לישיבה, זו המילה הראשונה שנישאה בפיהם - "חזרנו!".
***
 עבורי זו התרגשות כפולה ומכופלת, ראשית זה הספר הראשון שאני מחבר (אחרי ספרים רבים אותם ערכתי), ושנית, הספר יצא מהדפוס במלוא הדרו בדיוק ביום הולדתי ה-30. (ואם זה לא מספיק, באותו היום הורדתי לדפוס את ספרו החדש של אלידע בר שאול, אותו ערכתי, יש למה לחכות...)
כאן המקום להודות לישיבת הכותל בה זכיתי ללמוד מספר שנים, על הגב התומך ושיתוף הפעולה  בלוחות זמנים משוגעים.