English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סוף זמן חורף - תפילת יו"כ קטן בכותל הקטן וסיומי מסכתות במשמר סוף הזמן

בס"ד

כמנהגה של הישיבה יצאו בני הישיבה בערב ר"ח ניסן לתפילת מנחה ויו"כ קטן אל הכותל הקטן.

מאוחר יותר כחלק מ-50 שעות תורה ברציפות לכבוד היובל, במהלך המשמר, ערכו הבחורים סיימו מסכתות במעמד חגיגי - לפרסם עושי מצווה.

למחרת בבוקר תפילת ר"ח חגיגית כפליים, גם לכבוד יום חגה שלי הישיבה - אירוע היובל.

 

L’image contient peut-être : 8 personnes, personnes assises et intérieurL’image contient peut-être : 5 personnes, personnes debout et intérieur L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes debout et intérieur L’image contient peut-être : 4 personnes, personnes debout et intérieur L’image contient peut-être : 7 personnes, personnes debout et intérieur