English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ישיבת הכותל משתתפת בצערו של ראש הישיבה לשעבר הרב מרדכי אלון שליט"א ובצערה של משפחת אלון על פטירת הרב בנימין אלון ז"ל

הכתובת - רחוב אבן שפרוט 12 שכונת רחביה בירושלים. זמני התפילות- שחרית ב 07:30 ותפילת מנחה בשעה 19:00 , ערבית בזמנה.