English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הסרטים מאירוע היובל

 
 
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו

לידידי הישיבה די בכל אתר ואתר
בית ישיבת הכותל מאחל לכם ולב"ב יום ירושלים שמח
מצ"ב
  • סרטון אירוע היובל לישיבה שהתקיים בר"ח ניסן ה'תשע"ז בבנייני האומה בירושלים
  • סרטון קבלת הפנים לאורחי הכבוד בר"ח ניסן בבנייני האומה בירושלים
  • סרטוני שיעורי ראשי הישיבה ורבנים לדורותיה באירוע היובל לישיבת הכותל
בשם ה' נעשה ונצליח
מהשמחים ומתרגשים לחוג יובל שנים לאיחוד ירושלים וליסוד ישיבת הכותל
 

 
 
האירוע המרכזי באולם אוסישקין- ר"ח ניסן בנייני האומה תשע"ז
אירוע היובל לישיבת הכותל
 
קבלת הפנים לאורחי הכבוד באירוע היובל לישיבת הכותל- בהנחיית בוגר הישיבה ר' רונן פרלמונטר
נשאו דברים- הרב הראשי לישראל הרה"ג הרב דוד לאו שליט"א, שר החקלאות מר אורי אריאל ומר קורט רוטשילד
 
מו"ר הרב אביגדר נבנצל באירוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז
 
מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א באירוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז
 
מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א באירוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז
 
מו"ר ראש הישיבה לשעבר הרב חיים כץ שליט"א באירוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז
 
מו"ר ראש הישיבה לשעבר הרב מרדכי אלון שליט"א בארוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז
 
סיום ש"ס של בוגרי הישיבה- הרב ישעיה שטיינברגר שליט"א
 
הרב ראובן טרגין שליט"א - (אנגלית) אירוע היובל לישיבת הכותל- ר"ח ניסן ה'תשע"ז