English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

חוגגים יובל לירושלים ולישיבה בישיבת הכותל יחד עם כלל ישיבות ההסדר - הישיבה המרכזית העולמית

בס"ד

מתוך שבת ירושלים מרוממת עם ישיבת מעלות, עכו ונצרת עילית, בה זכינו לאוירה מיוחדת:

ירידה משותפת לקבלת שבת מרוממת ב'עזרת ישאל', סעודות שבת משותפות, שיעורים מאורחינו הרב וייצמן (ראש ישיבת מעלות), הרב סגליס (ראש ישיבת נצרת עילית) והרב יוסי שטרן (ראש ישיבת עכו) מלבד שיעורו של ראש הישיבה, הרב ברוך וידר. ולקינוח ירידה לקארדו לשירי סעודה שלישית. 

הגענו ליום ירושלים - יום שכולו תורה ותודה:

לאחר תפילת ערבית חגיגית עם החזן הרב אביאל אלימלך (בוגר הישיבה) וסעודה חגיגית (בה זכינו לדברי תורה מהרב יואל רוזנברג וסיפור אישי של אליעזר עינת מלוחמי הצנחנים בכיבוש העיר העתיקה) התכנסנו ללילה של תורה בביהמ"ד - שיעורים והתוועדות. (קישור לשיעורים ולהתוועדות מופיע בהמשך הדף) תפילת שחרית חגיגית יחד עם כל ישיבות ההסדר וישיבות תיכוניות. ומהשעה 10:30 חזרה לביהמ"ד עם שיעורים נוספים. מדהים לראות את ביהמ"ד גם בלילה וגם ביום רצוף.

מצ"ב קישור לשיעורים ולהתוועדות:

נושא מעביר השיעור
ההקבלה בין יום העצמאות לפסח ויום ירושלים לשבועות - שיחה ביום ירושלים Audio Shiur Video Shiur הרב חיים דרוקמן
סיפור אישי של אליעזר עינת מלוחמי הצנחנים בכיבוש העיר העתיקה Video Shiur אליעזר עינת
קדושת הר הבית וקדושת בית כנסת - הרב אריה שטרן שליט"א הרב הראשי לירושלים Audio Shiur Video Shiur הרב הראשי לירושלים - הרב אריה שטרן
4 בחינות בירושלים - שיחת הרב יואל רוזנברג בסעודת ערב יום ירושלים Audio Shiur Video Shiur הרב יואל רוזנברג
שיחת הרב רא"ם הכהן ליום ירושלים Video Shiur הרב רא"ם הכהן
שיחות מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א ראש הישיבה בתפילת ערב יום ירושלים ובארוחה החגיגית Video Shiur ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
התוועדות עם הרב ברוך וידר שליט"א ראש הישיבה, הרב שמואל אליהו שליט"א, והרב אייל יעקובוביץ' Video Shiur הרב שמואל אליהו
שיחת הרב צבי קוסטינר שליט"א בערב יום ירושלים Video Shiur הרב צבי קוסטינר
שיחת מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א ראש הישיבה בערב יום ירושלים Video Shiur ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
(ולירושלים עירך ברחמים תשוב - איך?) הרב מאיר גולדויכט שליט"א בערב יום ירושלים Dvar Torah Video Shiur הרב מאיר גולדויכט
שיחת הרב שלמה משה עמר שליט"א הראשון לציון בערב יום ירושלים Video Shiur הרב שלמה משה עמאר