English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ראש הישיבה התארח השבת בבסיס שיזפון המכונה 'ישיבת שיזפון'

בשבת האחרונה פרשת במדבר יצא ראש ישיבת הכותל הרב ברוך וידר לשבות עם רעייתו הרבנית אצל חיילי השריון "במדבר" בבסיס שיזפון הנמצא סמוך לאילת.  ראש הישיבה שייצג את איגוד ישיבות ההסדר ואת ישיבת הכותל החוגגת יובל שנים, פגש את תלמידי הישיבה משיעור ב' המשרתים בשריון ששמחו לראותו ולקבלו בבסיסם, הם סיירו יחד בבסיס וראו את הטנקים וגם שוחחו על האתגרים והתתמודדויות האישיות והקבוצתיות בשירות הצבאי. במהלך השבת נהנו כלל חיילי הבסיס מהשבת המיוחדת והמרוממת שהתחילה בקבלת שבת משמחת עם הרב, בשיחות במהלך התפילות. בשיחות לכלל החיילים בסעודות שבת ובעונג שבת מיוחד בו סיפר הרב וידר לחיילי השיריון על שירותו הצבאי בשריון ועל מלחמת שלום הגליל בה לחם בקרב השריון הקשה והבלתי נשכח בסולטן יעקב, קרב שעד היום מתפללים לשלום נעדריו וחרוט עמוק בדברי הימים של מדינת ישראל. ראש הישיבה העביר במהלך השבת שיעורים בהלכה ובאגדה, שיעורים לקראת חג השבועות ודברים מיוחדים על חשיבות השירות הצבאי דווקא בימים אלו בהם אנו חוגגים יובל שנים לאיחוד ירושלים כאן במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. השבת המיוחדת הסתיימה בשירי סעודה שלישית בבית הכנסת המרכזי של הבסיס יחד עם ראש הישיבה. יאיר יוסף סעדיה משיעור ב' בישיבת הכותל המשרת בשריון אמר שזו הייתה השבת המיוחדת והמרוממת ביותר שחווה בצבא מאז תחילת השירות הצבאי, "ראש הישיבה הצליח להחזיר לנו  את אווירת ירושלים וישיבת הכותל כאן בבסיס באמצע שבועיים אינטנסיביים ומתישים של אימונים לקראת הבאות" ראש הישיבה שהוציא לאחרונה חוברת "והיו לאחדים בידך" בנושא חשיבות השירות הצבאי בישיבות ההסדר שמח על הזכות להגיע לשבת בשטח עם החיילים, ולחבר בין התורה הגדולה שבבתי המדרש לבין המעשה הגדול היוצא מבין כותלינו.