English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיעור של מו"ר הרב הדרי ביום שישי הקרוב, ערב שבת 'שלח'

בס"ד

אנו שמחים לבשר שברוך ה' מו"ר הרב הדרי הולך ומתחזק!

בעזרת ה' ביום שישי הקרוב (ערב שבת 'שלח') יעביר הרב שיעור על פרשת השבוע בבית הכנסת שבבית החולים הדסה הר הצופים מ09:00 עד 10:00. כולם מוזמנים להשתתף בשיעור. יהי רצון שימשיך הרב להתחזק וישוב לאיתנו ולביתו ולשיעוריו במלואם בקרוב.

כמו כן אתם יכולים להוסיף בתפילותיכם לרפואה שלימה של: מו"ר הרב חיים ישעיהו בן אהובה ליבע.