English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סיקור פתיחת זמן אלול בישיבת הכותל

שיחת פתיחה לזמן אלול ושנה"ל ה'תשע"ח - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - לצפיה בשיחה - לחץ כאן
 
נשלמו ההכנות לקבלת בני שיעור א' ה'תשע"ח השנה בצורה מיוחדת ההתרגשות גדולה!

לאחר חופשת בין הזמנים וחגיגות היובל לאיחוד ירושלים וליסוד ישיבת הכותל בשנה שחלפה פותחת ישיבת הכותל את שנתה הנ"א עם כ90 בחורים חדשים העומדים להכנס בשערי הישיבה ביום שלישי הקרוב.

זמן אלול שפותח בצורה רשמית את שנה"ל תשע"ח ואת היובל השני לישיבת הכותל מתחיל מחר בהגעת כ-90 תלמידים מרחבי הארץ ומרחבי העולם. 
ישיבת ההסדר הכותל נמצאת בתנופה וכ350 תלמידיה יחבשו את ספסלי בית המדרש בהכנה תורנית ועיונית לקראת החגים הבעל"ט. "המסכת הנלמדת- יומא" מכריזה המודעה בלוח המודעות של הישיבה- כסימן לכך שהשנה יעסקו הבחורים בדיני יום הכיפורים במהלך החודש הקרוב. לימוד עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בבית המדרש של ישיבת הכותל סמוך ונראה למקום קודש הקודשים מקבל משמעות מיוחדת וייחודית. 
ישיבת הכותל מאמינה שהפסיפס והחיבור הנכון שבין הבחורים המבוגרים לצעירים ובין בני א"י ובני חו"ל יחד עם רמי"ם ת"ח מסורים ימשיך את ההצלחה של השנים האחרונות. 
חינוך, לתורה, אמונה, ציונות, א"י ומסירות נפש ממשיך את העשייה הברוכה של הישיבה בהעמדת אלפי בוגרים בכל שדות העשייה והחינוך בעמ"י בכלל ובציונות הדתית בפרט.
השנה, כ35 בנ"י חו"ל שהגיעו בשנה שעברה "לשנה אחת" לארץ ימשיכו את לימודיהם בישיבה לשנה נוספת לקראת גיוס משמעותי כ"חיילים בודדים" לצה"ל יחד עם חבריהם הישראליים משיעור ב' בישיבה.
 
ראש הישיבה הרב ברוך וידר   מברך את התלמידים החדשים והותיקים הנכנסים בשערי הישיבה בברכת הצלחה בלימוד ובבניין האישיות- "האתגרים המיוחדים שעוברים על בני הנוער בדורנו מחייבים אותנו לתוספת השקעה, חידוש ורצינות".
מנהל הישיבה מוטי ג'רבי- מציין שבמוסדות ישיבת הכותל מתחילים כ140 תלמידים חדשים יחד עם תלמידי מכינת ידידיה שע"י ישיבת הכותל שפותחת את השנה במשכנה במשואות יצחק הישנה שבגוש עציון. "אנו מברכים את כל התלמידים בכלל ואת התלמידים החדשים בפרט בשנת לימוד פוריה" "ישיבת הכותל זכתה לחדש את פני חדר האוכל המרכזי בישיבה בקיץ האחרון ובכך אנחנו ממשיכים לחבר ישן וחדש בכל התחומים, מתוך תקווה להמשך בניין ותקווה לבניין בית המקדש במהרה בימינו"