English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיעור יומי של מו"ר הרב ח"י הדרי  שליט"א לחודש אלול

 

בימים אלו בהם נפתחת השנה הנ"א לישיבת הכותל שהוקמה בט' באב תשכ"ז, התחילה הישיבה במיזם חדש של שליחת שיעורים יומיים קצרים מפי הרב חיים ישעיהו הדרי, נשיא הישיבה, לכלל הציבור ברשתות החברתיות השונות.

 
הרב ח"י הדרי שעמד בראשות הישיבה כשלושה עשורים, ממשיך להעביר שיעורים בישיבה ובשבוע האחרון התחדשו שיעוריו השבועיים, בימי שישי במסגרת כולל יום השישי לציבור הרחב בסביבת הישיבה ובשבתות לבני הישיבה לפני תפילת שחרית.
 
וכך כתב אחד מבוגרי הישיבה הותיקים ר' אליעזר שפר:
"ואשיבה שופטיך כבראשונה: 
בסימן פרשת השבוע: שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ פתח הרב ישעיהו חיים הדרי הי"ו את השיעור השבוע שלו בכולל יום השיש...י" ביום ג' באלול תשע"ז, בישיבת הכותל בשנת היובל להיווסדה של הישיבה, במחצית היובל לתחילתו של כולל יום השישי ויום פטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל, ושאל: על מי מוטלת האחריות למנות את השופטים והשוטרים ומי מוסמך לבחור אותם?
לאחר שהביא דברים מהמקורות על ההכנות של חודש אלול, הנחשבות כמצוות, ותיבל את השיעור במעשה שהיה בין הרב צבי יהודה קוק זצ"ל והפרופ' מרטין בובר סיים את השיעור ואמר: ויש אומרים שכל אחד ואחד נושא באחריות אישית למינוי שופטים ושטרים על השערים והפתחים של עצמו (ראיה, שמיעהו כד'), כי הרי התורה אומרת "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". (ראו בזוהר הקדוש ובספר "עבודת ישראל" של רבי ישראל הופשטיין, המגיד מקוז'ניץ.)"
 
הבשורה האחרונה מבית מדרשה של ישיבת הכותל היא שליחת שיעורים קצרים יומיים במהלך חודש אלול בקבוצות הווטסאפ, באתר הישיבה, בערוץ היוטיוב של הישיבה ובדף הפייסבוק של הישיבה.
 
רישום לעמוד היוטיוב של הישיבה:
צפייה ומעקב אחרי עמוד הפייסבוק של הישיבה:
https://www.facebook.com/YeshivatHakotelIsrael/
הצטרפות לקבוצת הווטסאפ של עדכוני ושיעורי הרב ח"י הדרי:
https://chat.whatsapp.com/7ULNme6ML2D4AYdRvj5GH1
 
ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א שמוביל את העניין אמר "ישר כח לכל התלמידים העמלים על פרסום שיעוריו של מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א", "השימוש במדיות ובטכנולוגיות השונות לקידוש שם שמים בעולם ולהפצת תורה הוא חלק מהמשימה המיוחדת של דורנו"  "תורתו הייחודית של מו"ר הרב הדרי שליט"א הנשמעת בבית מדרשנו בישיבת הכותל שנים רבות  ממשיכה ונותנת לכולנו כוחות מחודשים בזמן אלול התשע"ז"
 
 
בתמונה- הרב חיים ישעיהו הדרי באירוע היובל לישיבת הכותל בניסן האחרון

השיעור הראשון לא' באלול תשע"ז:


שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ב' אלול

שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ג' אלול

שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ה' אלול

שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ו' אלול

שיעור יומי לחודש אלול בספר תהילים -מו"ר הרב ח"י הדרי - ז' אלול

שיעורו היומי של הרב ח"י הדרי שליט"א, ישיבת הכותל, זמן אלול ה'תשע"ז