English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יום עיון לקראת יום הכיפורים - צפו בשידור החי!

בס"ד

ישיבת הכותל פותחת את יובל השנים הבא בלימוד תורה בין החומות בירושלים- יום ההורים והבוגרים השנתי בין כסה לעשור בהיכל הישיבה. במהלך הערב התקיימו שיעורים מפי ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א, מפי נשיא הישיבה הרב ח"י הדרי שליט"א, והגאון ר' יעקב כץ שליט"א.
 
אווירה מיוחדת בבית המדרש של הישיבה בימים אלו, הלימוד סמוך ונראה למקום עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים מרומם את 350 התלמידים בבית המדרש.
לאחר השיעורים בבית המדרש יצאו אל חצר הישיבה לשירה וניגונים לקראת הימים הנוראים.