English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מזל טוב לגולנציקים המחלניקים שלנו על הכומתה החדשה! ולשיריונרים על ה'סוף מסלול'

ביקורי חיילים בישיבת הכותל

בשבוע שעבר ישיבת הכותל יצאה למרתון ביקורי חיילים של חייליה המשרתים ביחידות השונות. חיילי הישיבה משיעור ג' שהתגייסו בפסח האחרון סיימו מסלול בשבוע שעבר ונציגי הישיבה נסעו לטקסים ברחבי הארץ על מנת לפגוש, להשתתף ולקחת חלק באירועים. הרב יהושע טשרנפסקי שנסע לבקר את חיילנו בחטיבת האיסוף הקרבי דיבר עם החיילים על החשיבות הגדולה שרואה ישיבת ההסדר הכותל בשמירה על הקשר עם החיילים בשירות הפעיל. 
הרב בנימין יגר שביקר את חיילי השריון בלטרון חיזק את החיילים וסיפר להם על העוצמות הגדולות של בית המדרש בתחילת זמן חורף. גם הצנחנים והגולנצ'יקים שסיימו מסלול וקיבלו כומתות זכו לביקור ישיבתי בטקס וכמובן שהצטלמו עם דגלי הישיבה על מדים.
שיעור ב' העתידים להתגייס לקראת פסח הקרוב התחיילו השבוע והתחילו את פרק השל"ת הראשון כחיילי הסדר בבית המדרש.