English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מסיבת עלייה בישיבת הכותל

בס"ד
 
ביום חמישי האחרון- ליל שישי, ציינה ישיבת הכותל את יום העלייה הלאומי בארוחת ערב מיוחדת לכבוד עשרות בוגרי ותלמידי הישיבה שעלו לארץ מרחבי העולם (אירופה, דרו"א וארה"ב) בשנה האחרונה. כפי שנהוג בעשר השנים האחרונות, ישיבת הכותל מציינת וחוגגת לכבוד העולים החדשים בערב שבת לך לך שבה מסופר על אברהם אבינו- העולה החדש הראשון. 
במהלך המסיבה התכבדנו בנוכחתו של הרב דורון פרז מנכ"ל המזרחי העולמי ששיתף מנסיונו האישי על הצעד הגדול והמשמעותי שיש בעלייה לארץ, על הקשיים ועל הזכות העצומה שיש לכל עולה חדש לארץ ישראל. 
מסיבת עלייה ערב שבת פרשת לך לך ה'תשע"ח - ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א - לשמיעה לחץ כאן
ראש הישיבה, הרב ברוך וידר, בירך את העולים החדשים, חיזק את התלמידים מהארץ ומהעולם על החשיבות העצומה שבעלייה לארץ ושביישוב ארץ ישראל וציין גם שישיבת הכותל שולחת מדי שנה שגרירים רבים לתפוצות לקהילות השונות כשליחים רשמיים ולא רשמיים. "החיבור של ז' במרחשוון, יום שאילת הגשמים ובקשת השפע בארץ ישראל יחד עם יום העלייה ומסיבת העלייה בישיבת הכותל מקבלים משמעות מיוחדת כשתלמידנו ובוגרינו שעלו בשנה האחרונה באים לחגוג איתנו ולהתפלל יחד לגשמים והצלחה כאן בארץ.".
הרב ראובן טרגין האחראי על תוכנית בני חו"ל בישיבה דיבר על כך שנשאל האם מדובר בסעודת מצווה וענה לשואל " בוודאי שסעודת העלייה היא סעודת מצווה, בעלייה לארץ אנחנו מגשימים בפועל את המשמעות העמוקה ביותר של האמירה "עם ישראל חי"." 
 
בסוף הערב חולק השי המסורתי לכל העולים- ספר המלקט מדבריו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל בשבח ארץ ישראל- "ארץ חפץ".
 
לוידאו ממסיבת העלייה- http://hakotel.org.il/hebrew/torah/view.asp?id=4773&ravID=3
 
קרדיט תמונות- ישיבת הכותל