English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

חיילים בודדים מהישיבה הוזמנו לפגישה במשרד הביטחון

בכל דרכיך דעהו. הבוקר, יום ג', נסעו תלמידים מישיבת הכותל מהתפוצות, אשר מתעתדים להתגייס בגיוס מרץ הקרוב, כחיילי מח"ל בודדים לפגישה מקדימה במשרד הביטחון. התלמידים ניצלו את זמני ההמתנה בלשכה להשלמת סדר בוקר בלימוד מסכת כתובות.  ישיבת הכותל אשר מגייסת בכל שנה מחזור של בני חו"ל תגייס השנה כ20 חיילים בודדים יחד עם בני שיעור ב' הישראלים המתגייסים במסגרת ישיבות ההסדר. התלמידים שהגיעו לשנת לימוד בודדת בשנה א' נשארים ברובם לשנת לימוד נוספת ומתגייסים ליחידות צה"ל הקרביות השונות.  הרב ארי הלר אשר מלווה את החיילים הבודדים מברך את התלמידים המתחילים את תהליך הגיוס בברכת הדרך יחד עם שמירה על קשר רציף עם ההורים בתפוצות. צילום- ישיבת הכותל.