English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

תלמידי הישיבה בתפילת מנחה ברחבה הדרומית של הכתל המערבי

בני ישיבת הכותל הנוהגים להתפלל מדי יום תפילת מנחה ברחבת הכותל הקטן לחיזוק אחיזתנו במקום מתפללים בימי רביעי בחלק הדרומי של הכותל המערבי המכונה עזרת ישראל..
היום הצטרף אליהם הרב שלמה אבינר שליט"א שאמר דברי תורה בסוף התפילה.

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.