English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הישיבה זוכה השנה בפרס כבוד "פרס ירושלים"

בס"ד

שלום וברכה לידידי ישיבת הכותל די בכל אתר ואתר

מצ"ב הזמנה לכנס ירושלים של קבוצת בשבע,
הפרס יוענק ביום שני כ"ז בשבט תשע"ח (12.2) במלון קראון פלזה בירושלים
בין השעות 12:00-13:00 משוער.
בוגרי וידידי הישיבה מוזמנים להגיע למושבי הבוקר בכנס ולכבד את הישיבה ואת מקבלי הפרס
מו"ר הרב ח"י הדרי שליט"א, מו"ר ראש הישיבה שליט"א מר קורט רוטשילד ומר מוטי ג'רבי.
הרשמה מראש חובה במייל 
nsela@hakotel.org.il
בברכת המשך חורף בריא וצום קל
ובברכת ירושלים

בית ישיבת הכותל